Ríomhaireacht Ghaelach agus Comhairleoireacht Teangan

Is anso atá tú: Lch Tosaigh
A  A  English

Fáilte!

Is comhlacht teangan é Fios Feasa atá lonnaithe i gcroílár na Gaeltachta. Soláthraíonn an comhlacht earraí ilmheánacha agus seirbhísí comhairleoireachta teangan.

Bunaíodh i 1997 é chun earraí ilmheánacha a fhoilsiú a chuirfeadh cultúr agus teanga ársa na hÉireann i láthair leis an dteicneolaíocht is rí-dhéanaí. Ó shin i leith, tá cáil agus clú saothraithe ag Fios Feasa as feabhas a chuid earraí agus seirbhísí.

 


Crannchur na Míosa
 

Comhghairdeachas le Louise Leahy, a bhuaigh an crannchur do mhí Lúnasa, cóip den CD-ROM Tíreolaíocht le Cormac agus Órla.

Do chrannchur mhí Meán Fhómhair, tabharfaimíd uainn cóip den phacáiste Boghaisín na bhFocal, SAOR i nAISCE. Is pacáiste é seo do chluichí léitheoireachta do na blianta tosaigh. Tá dhá CD-ROM sa phacáiste, ceann don mhúinteoir (7 gcluiche) agus ceann do na daltaí (9 gcluiche). Tá cluichí ann ar nós biongó, dísle, cártaí, meaitseáil, cros agus náid, nathracha is dréimirí, agus a thuilleadh, cuid acu le himirt ar an scáileán, agus cuid acu le priontáil. Is féidir leis na daltaí cluichí aonair a imirt, nó cluichí beirte, nó cluichí do ghrúpaí beaga, nó cluichí don rang ar fad. Úsáidtear breis agus 3,000 focal agus frása sna cluichí, fáiscthe as na leabhair is mó a úsáidtear sna scoileanna, agus taifeadta as trí chanúint. Tá siad roinnte ar sé leibhéal de réir cumais, agus is féidir leis na múinteoirí a liostaí féin a chruthú chomh maith.

Cliceáil anseo chun cur isteach ar an gcrannchur; ní gá dhuit aon rud a cheannach chuige!

 

Tairiscint Speisialta na Míosa
 

Fiú maran tusa a bhuaigh an CD-ROM Tíreolaíocht le Cormac agus Órla i gcrannchur mhí Lúnasa, ná bíodh ort buairt ná brón, mar do mhí Meán Fhómhair, tá sé ar thairiscint speisialta againn. Tá sé ar fáil ar feadh na míosa ar LEATH-PHRAGHAS: sin luach €60 ar fáil ar €30 (móide postas)!

Is áis spleodrach é an CD-ROM seo chun tíreolaíocht na hÉireann a fhoghlaim. Tá sé bunaithe ar churaclam nua na mbunscoileanna don chúigiú agus séú rang / ar Chlár Staidéir na Tíreolaíochta ag Key Stage 2. Tá atlas cuimsitheach ann, le heolas faoi gach contae, chomh maith le heolas faoi thíortha na hEorpa. Tá cluichí agus tomhaiseanna ann bunaithe ar gach pioc d’ábhar an CD. Ach an chuid is fearr ná camchuairt anamúil na hÉireann i n-éineacht le Cormac, Órla, agus Daideo. Déanann siad 141 stop le linn 28 turas difriúil ar fud na tire, ag bualadh le muintir na háite agus ag foghlaim mar gheall ar thíreolaíocht, stair, eacnamaíocht, agus cultúr na háite. Buail an bóthar ina dteannta inniu!

Cliceáil anseo chun teacht ar a thuilleadh eolais, nó chun an tairiscint speisialta seo a ordú.

 

 


Cuid de na hearraí seo againn-ne


Is leagan leictreonach é seo den Bhíobla Naofa, faoi mar a chuir An Sagart i gcló é

An Bíobla Naofa

Is pacáiste dhá CD-ROM de chluichí léitheoireachta do na blianta tosaigh é Boghaisín na bhFocal.

Boghaisín na bhFocal

CD-ROM dátheangach ilmheánach de Thíreolaíocht na hÉireann.

Tíreolaíocht le Cormac agus Órla